EXCLUSIVE OFFERs

Special offer

Combo voucher resort không ngủ tại Andochine

Đối tượng áp dụng:

  • Khách lưu trú (mỗi villa chỉ tặng 1 gói voucher gồm 9 phiếu khuyến mãi, nội dung như trên)

Thời gian áp dụng : Trong quá trình lưu trú bắt dầu từ ngày 30/3/2022 đến hết ngày 30/06/2022